Idee en inspiratie


Het samen zijn der dingen.

Van Merleau-Ponty is de uitspraak dat “het zien” een “hebben op afstand” is. Zien wordt “gebaar” wanneer de schilder-zoals Cezanne zegt-“in schilderijen denkt”. De schilder bootst niet de objectieve werkelijkheid na, maar door de hem geziene wereld. Het gaat dan om waarheid die niet op gelijkenis met dingen berust, maar op coherentie van schilder en werk. Ik voel me verwant met deze denk en werkwijze.

In mijn onderwerpen zie ik “een gezamenlijk zijn der dingen”. Voor mij ligt de uitdaging om de onderlinge krachten en kwetsuren neer te zetten. In bijvoorbeeld het stilleven van potten, figuren en andere objecten probeer ik een tableau vivant te leggen. Een levendige combinatie van chaos en dynamiek, zoals mogelijk in een gesprek, met de rust van een goed luisteraar.

Ik zoek niet alleen de verstilling die o.a. Morandi zo prachtig neerzet, maar ook toets en dissonantie zoals ik het ‘op afstand zie”.